Forside > Udgivelser > Metodebeskrivelse for Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse for Social Færdighedstræning

I denne metodebeskrivelse gives en overordnet beskrivelse af indholdet i metoden Social Færdighedstræning i grupper.

Metoden Social Færdighedstræning bygger på en grundlæggende antagelse om, at sociale færdigheder skal forstås i lyset af socialt samvær. Det er gennem færdighederne, at mennesker opfatter hinanden, og det er gennem samværet, at færdighederne opstår, udvikles og forstærkes.

Metodebeskrivelsen indeholder en beskrivelse af det teoretiske afsæt for afprøvningen af Social Færdighedstræning i dette projekt. Dernæst gives et indblik i eksisterende erfaringer med metoden, samt hvilken grad af evidens, der ligger til grund for afprøvning af Social Færdighedstræning i dette projekt.

Efterfølgende beskrives de overordnede formål med afprøvningen af metoden med et særligt fokus på hvilke gevinster, der forventes at være på borgerniveau.

Herefter følger en opridsning af målgruppen for Social Færdighedstræning samt en gennemgang af den praktiske udførelse af metoden. Herunder beskrives blandt andet de nødvendige kompetencer hos medarbejderne samt processen for visitation af borgeren til tilbuddet.


Hent publikationen

Udover denne metodebeskrivelse foreligger der en metodemanual, som kan findes i nedenstående link.

Udgivelse: Metodemanual for Social Færdighedstræning