Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Medicinpædagogik - litteraturstudie

Medicinpædagogik og psykoedukation - litteraturstudie

Et litteraturstudie af internationale erfaringer og metoder på det medicinpædagogiske område peger på, at en effektiv medicinsk behandling skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes situation, og at den pædagogiske indsats derfor skal tilpasses den enkeltes behov og forventninger.
Medicinpædagogik - litteraturstudie

Der er foretaget en litteratursøgning i samarbejde med Psykiatrisk Forskningsbibliotek, Aarhus Universitetshospital. Der er søgt i medicinske, psykologiske, socialpsykiatriske, sociologiske og sygeplejefaglige databaser. Godt 40 relevante artikler blev fundet. Artiklerne er efterfølgende bearbejdet i en række temaer,og resultaterne af litteraturstudiet præsenteres i denne rapport.

Litteraturstudiet giver et overblik over den viden,der internationalt findes om det medicinpædagogiske område. Det kan konstateres, at studier, undersøgelser og beskrivelser målrettet medicinpædagogisk arbejde er sparsom. Litteraturstudiet har bidraget til kvalificering af analysen af kortlægningsmaterialet, ligesom det tænkes anvendt i forhold til det videre arbejde med udvikling og afprøvning af medicinpædagogiske metoder. 


Hent publikationen