Med i forældrebestyrelsen - hvad nu?

Formålet med håndbogen "Med i forældrebestyrelsen- hvad nu?" er at give erfaringer fra arbejdet i forældrebestyrelserne videre for at inspirere til, hvordan og hvad man kan arbejde med i forældrebestyrelser i dagtilbud.
Med i forældrebestyrelsen - hvad nu?

I denne håndbog kan forældrebestyrelser i dagtilbud hente inspiration til arbejdet i forældrebestyrelserne.
Håndbogen bygger på erfaringer fra forældrebestyrelser og retter sig primært mod forældre, som er blevet valgt til en forældrebestyrelse, men også medarbejdere i bestyrelserne og andre kan hente inspiration
her.

Håndbogen bygger på erfaringer fra 14 dagtilbud, og kan altså ikke bruges til at sige noget generelt om, hvordan forældrebestyrelserne fungerer, og hvad de arbejder med, men kan fungere som støtte og inspiration til forældrebestyrelser rundt omkring i landet. I håndbogen præsenteres endvidere en opsamling over den eksisterende viden om forældrebestyrelser i dagtilbud med henblik på at sætte erfaringerne ind i en større sammenhæng.

 


Hent publikationen