Børnekataloget

Børnekatalogets kurser er målrettet kommunale myndighedssagsbehandlere, medarbejdere i sociale tilbud, frontpersonale i almene tilbud samt kommunale ledere indenfor børne- og ungeområdet.

Kurserne sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder for derved at styrke kvaliteteni sagsbehandlingen. Deltagerne vil få den nødvendige viden og forskningindenfor området samt kompetencer til at forstå og omsætte denerhvervede viden til praksis.

På videnskurser opkræves et deltagergebyr på 400 kr. inkl. moms, mensdet er gratis at deltage på praksiskurser.
Børnekataloget administreres for Socialstyrelsen af VIA University
College.

Kurserne i børnekataloget udvikles og leveres af VIA University College,
University College Lillebælt, University College Syddanmark,
Professionshøjskolen Metropol, Seminarer.dk A/S, COK - Center for
Offentlig Kompetenceudvikling samt SPUK - Socialt og Pædagogisk
Udviklings- og Kursuscenter ApS.


Hent publikationen