Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Børnekataloget

Børnekataloget

Børnekatalogets kurser er målrettet kommunale myndighedssagsbehandlere, medarbejdere i sociale tilbud, frontpersonale i almene tilbud samt kommunale ledere indenfor børne- og ungeområdet.

Kurserne sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder for derved at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Deltagerne vil få den nødvendige viden og forskning indenfor området samt kompetencer til at forstå og omsætte den erhvervede viden til praksis.

På de udbudte videns- og metodekurser opkræves der et deltagergebyr på henholdsvis 450 og 1.350 kr. inkl. moms. Videnskurser, metodekurser og praksiskurser kan rekvireres gratis af kommuner

Børnekataloget administreres for Socialstyrelsen af VIA University
College.

Kurserne i børnekataloget udvikles og leveres af Københavns Professionshøjskole, Seminarer.dk, SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter, UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College


Hent publikationen