Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Vejledning til indplacering af leverandører på området for erhvervet hjerneskade

Vejledning til indplacering af leverandører på området for erhvervet hjerneskade

Denne vejledning er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere leverandører af indsatser på området for erhvervet hjerneskade. Vejledningen angiver, hvordan leverandørerne indplaceres i forhold til otte forskellige specialiseringsparametre.
Vejledning til indplacering af leverandører på området for erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen har som led i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde udarbejdet en målgruppespecifik vejledning for erhvervet hjerneskade. Vejledningen beskriver de forhold, der skal være til stede hos leverandørerne for at kunne levere indsatser til målgruppen på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Vejledningen er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere og indplacere et udsnit af leverandørerne til målgruppen. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i evalueringens spor 2.

Den målgruppespecifikke vejledning angiver, hvordan specialiseringsniveauet vurderes for leverandører af indsatser til målgruppen ud fra i alt otte specialiseringsparametre, der er beskrevet i den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer. Vejledningen udgør – sammen med målgruppebeskrivelsen – grundlaget for socialtilsynenes indplacering af et udsnit af leverandørerne af sociale indsatser til målgruppen.

Vejledningen er en del af et redskab, som Socialstyrelsen har udarbejdet som del af udviklingen og afprøvningen af en generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer. Redskabet består ud over den målgruppespecifikke vejledning af tre hjælperedskaber til socialtilsynene, herunder et oplysningsskema til indhentning af data, en guide til interviews med ledere og medarbejdere hos leverandørerne og en skabelon for socialtilsynenes afrapportering.

Vejledningen er udarbejdet af Socialstyrelsen med inddragelse af socialtilsynene og med input fra den faglige specialistgruppe, der er nedsat med henblik på at udarbejde målgruppebeskrivelsen på området.


Hent publikationen