Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Denne målgruppebeskrivelse er målrettet socialtilsynene, der skal vurdere leverandører af indsatser på området for erhvervet hjerneskade. Målgruppebeskrivelsen beskriver problemstillinger og behov for indsatser for børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade på tre specialiseringsniveauer.
Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen har som led i spor 2 i evalueringen af det specialiserede socialområde udarbejdet en målgruppebeskrivelse for børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade, der med afsæt i den generelle model for beskrivelse af specialiseringsniveauer beskriver målgruppens problemstillinger og behov for indsatser på henholdsvis let, moderat og højt specialiseret niveau. Der er tale om et udkast, som udgør en del af grundlaget i afprøvningsfasen i evalueringens spor 2.

Målgruppebeskrivelsen indeholder beskrivelser af variationen og kompleksiteten i målgruppens problemstillinger og funktionsevne, herunder fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemer, med det formål at kunne fastlægge, hvilke specialiseringsniveauer de samlede indsatser skal være på.

Målgruppebeskrivelsen udgør en del af grundlaget for indplaceringen af leverandører af sociale indsatser på de tre specialiseringsniveauer. Denne opgave bliver i afprøvningsfasen varetaget af socialtilsynene.

Målgruppebeskrivelsen er udarbejdet af Socialstyrelsen med inddragelse af en faglig specialistgruppe, der har bidraget til at beskrive målgruppen og tilhørende indsatser. Arbejdet i specialistgruppen er foregået dels via to arbejdsmøder og dels via en skriftlig høring mellem de to møder, hvor deltagerne i gruppen har leveret skriftlige bidrag til målgruppebeskrivelsen.


Hent publikationen