Gå til indhold
Forside > Udgivelser > LOKK børnestatistik 2006.

LOKK børnestatistik 2006.

LOKK's børnestatistik 2006 bygger på oplysninger indhentet på 34 krisecentre om 1594 børn i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
LOKK børnestatistik 2006.

Datagrundlaget for beregninger og analyser i denne statistik er med få undtagelser de 1013 børn, der har opholdt sig længere end en uge på et krisecenter. Ud over en række gennemgående spørgsmål, der går igen fra år til år, så vælges der hvert år et eller flere områder, som belyses mere indgående. I 2006 er der spurgt mere detaljeret til den vold, som børnene selv udsættes for.


Hent publikationen