Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Årsstatistik 2011 - Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 - Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistikken 2011 om kvinder og børn på krisecenter viser, at de kvinder, der i 2011 havde ophold på et krisecenter, i høj grad er uden for arbejdsmarkedet.
Årsstatistik 2011 - Kvinder og børn på krisecenter

Kun 23 procent af kvinderne på krisecenter er i beskæftigelse, mens denne andel er på 61 procent for kvinder i den samlede befolkning. I opgørelsen indgår kvinder, der er 65 år og ældre.

Kvindernes trivsel er ligeledes ringere end for kvinder i den samlede befolkning, og størstedelen af kvinderne har tegn på trivselsproblemer. De børn, der har været med deres mor på krisecenter, har også dårligere trivsel end børn generelt. Det gælder både i forhold til følelsesmæssige problemer, adfærdsproblemer og hyperaktivitet. Børnene er hyppigere syge end børn generelt især med hovedpine og migræne.


Den vold, som kvinderne har været udsat for, kan medføre en række psykiske lidelser, som fx forhøjet angstniveau, depression, lavt selvværd og post traumatisk stress. Børn, der vokser op i familier med vold, lever med angsten for den næste voldsepisode og for at miste deres primære omsorgsperson. De traumatiseres af at være vidne til volden.


Hent publikationen