Forside > Udgivelser > Løft kvaliteten i dagtilbud

Løft kvaliteten i dagtilbud – og styrk børn i udsatte positioner

Udgivelsen beskriver Socialstyrelsens pædagogiske praksiskonsulenters tilbud om gratis rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, der ønsker at mindske betydningen af negativ social arv.

Rådgivnings- og vejledningsforløbene skræddersys og udvikles i tæt samarbejde med de deltagende kommuner og dagtilbud. Indsatsen har særligt fokus på børn i udsatte positioner, men kommer alle børn til gode. Folderen præsenterer de to typer vejledningsforløb, som de pædagogiske praksiskonsulenter tilbyder:

  • Etårige forløb, der målrettes de dagtilbud, som kommunen udvælger.
  • Minivejledningsforløb af 10 timers varighed, som tilgodeser behov for prak­sisnær sparring. 

Forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet spiller en afgørende rolle for børns muligheder – også på langt sigt. Praksiskonsulenternes forløb har derfor fokus på at øge viden og handlekompetencer hos det pædagogiske personale med udgangspunkt i fire overordnede temaer:

  • Organisering af læringsmiljøerne
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Det pædagogiske praksiskonsulentkorps er tværfagligt sammensat og har en bred viden om, hvad der skaber høj kvalitet i dagtilbud. Korpset har solid erfaring med både praktisk pædagogisk arbejde og ledelse, samt konkret viden om udvikling og implementering af forandringer i pædagogisk praksis og på forvaltningsniveau.


Hent publikationen