Forside > Udgivelser > Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge

Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge. Evalueringsrapport 1: Beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter

Rapporten beskriver de forsøgsprojekter, som er igangsat i forbindelse med handlingsprogrammet ’Lige Muligheder’, som skal give udsatte børn og unge muligheder på lige fod med andre.
Lige muligheder – støtte til udsatte børn og unge

Formålet med programmet er at styrke udsatte børn og unge i at udnytte samfundets muligheder på lige fod med andre og til at skabe sig en god tilværelse med ansvar for eget liv. ’Lige Muligheder’ er en del af regeringens langsigtede strategi mod negativ social arv. Programmet lægger vægt på udviklingen og styrkelsen af den enkeltes personlige ressourcer.


Hent publikationen