Forside > Udgivelser > Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

I årene 2014-2017 gennemfører Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen et projekt, der har fokus på at understøtte regioners og kommuners indsats i forhold til at inddrage pårørende til borgere med en psykisk lidelse
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Der er afsat midler fra satspuljen 2014-2017 til at udarbejde et koncept for systematisk inddragelse af pårørende, som regioner og kommuner kan tage udgangspunkt i, når de skal lave en plan for inddragelse af pårørende, samt til at understøtte regioners og kommuners udvikling og implementering af en plan for pårørendeinddragelse på baggrund af konceptet.

Formålet med projektet er at styrke kommuner og regioners inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så de pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen.
Pårørende spiller en vigtig rolle i recoveryprocessen for mennesker med psykiske lidelser og kan være værdifulde samarbejdspartnere for medarbejderne i kommuner og regioner.
Koncept for systematisk inddragelse af pårørende består af otte anbefalinger, som beskriver, hvordan kommuner og regioner tilrettelægger en systematisk inddragelse af pårørende lokalt. Både på et overordnet organisatorisk niveau i forbindelse med udarbejdelse af planer, pårørendepolitikker, strategier og lignende og på et konkret praksisniveau, når planen skal udmøntes på det enkelte botilbud, i ambulatoriet, på hospitalsafsnit mm.

De otte anbefalinger bliver i konceptet uddybet og suppleret med understøttende aktiviteter rettet mod både borgeren med en psykisk lidelse, de pårørende og de medarbejdere og organisationer, der møder borgeren og de pårørende. Endvidere indeholder konceptet eksempler på evidens- og erfaringsbaserede indsatser og metoder, som kommuner og regioner kan vælge at anvende i arbejdet med systematisk pårørendeinddragelse.


Hent publikationen