Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Kommunalt beredskab - Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

Kommunalt beredskab - Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

Som voksne og fagpersoner har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Kommunen skal have et beredskab, der kan støtte det forebyggende og opsporende arbejde.
Kommunalt beredskab - Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

Dette vejledningsmateriale beskriver, hvad et kommunalt beredskab bør indeholde. Den giver konkrete eksempler på indholdet i beredskabet, samt vejledning til, hvordan der kan arbejdes med at udarbejde og implementere beredskabet.

Beredskabet skal formidle viden om forebyggelse, tegn og reaktioner og beskrive konkrete handleveje. Endvidere skal beredskabet kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.


Hent publikationen