Forside > Udgivelser > Inkluderende rammer for døve studerende

Inkluderende rammer for døve studerende - Viden og vejledning til ledelse, undervisere og studievejledere på ungdomsuddannelser

Dette faghæfte har til formål at understøtte faglig og social inkludering af døve studerende som bruger tegnsprogstolk på en ungdomsuddannelse.
Inkluderende rammer for døve studerende

Døve studerende er meget forskellige. De har derfor også forskellige muligheder i forhold til at vælge uddannelsesretning, og derfor også forskellige behov for specialpædagogisk støtte og hensyn på en ungdomssuddannelse.

Baggrunden for udgivelsen af faghæftet er, at undersøgelser og dialog med en række fagfolk og unge peger på, at de færreste uddannelsessteder har viden og/eller politikker om hvordan de kan arbejde med at inkludere døve i undervisningsmiljøet. Den manglende viden resulterer i, at mange døve studerende har oplevelsen af at være udelukket fra det sociale såvel som det faglige fællesskab på uddannelserne.


Hent publikationen