Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Indsatser over for 0-3-årige og deres forældre

Indsatser over for 0-3-årige og deres forældre

En række sociale indsatser retter sig mod børn fra 0-3 år, der er socialt og udviklingsmæssigt udsatte på grund af risikofaktorer i deres opvækst eller fostertilstand.
Indsatser over for 0-3-årige og deres forældre

Denne rapport kortlægger nordiske og engelsksprogede studier af konkrete indsatser, der har til formål at reducere eller kompensere for kendte risikofaktorer hos denne gruppe af børn: misbrug hos forældrene, vanrøgt, vold i nære relationer, psykisk sygdom hos forældrene, dårlig begavelse hos forældrene, tidligt forældreskab samt kombinerede problembilleder.

Kortlægningen identificerer og beskriver evidensbaserede studier, dvs. studier med en høj grad af pålidelighed. Det overordnede billede af de undersøgte indsatser viser bl.a., at de navnlig er rettet mod mødrene, at der indgår mange typer af aktiviteter og at de er ret langvarige med hyppige kontakter.


Hent publikationen