Forside > Udgivelser > Implementeringsguide til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet - Implementeringsguide

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet to værktøjer til henholdsvis udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Implementeringsguiden giver gode råd til implementering af værktøjerne til udredning og handleplan i sagsbehandlingen.

Socialstyrelsen har i samarbejde med otte kommuner udviklet to værktøjer til henholdsvis udredning og handleplan på børnehandicapområdet. Implementeringsguiden giver gode råd til implementering af værktøjerne til udredning og handleplan i sagsbehandlingen.

Implementeringsguiden er henvendt til ledere og projektledere, der har ansvaret for implementering af værktøjerne samt faglige ressourcepersoner eller superbrugere, der skal fungere som forandringsagenter vedrørende implementeringen.

Guiden kan læses ud i ét som en samlet vejledning, men kan også anvendes som opslagsværk til løbende at gøre status på implementeringsprocessen.
Vejledningen er struktureret efter et implementeringsforløb i tre faser:

  • Første fase, hvor implementeringen forberedes
  • Anden fase, hvor medarbejderne uddannes og trænes
  • Tredje fase, hvor værktøjerne forankres og evalueres.

Med de tre faser som overskrifter beskrives de centrale aktiviteter og opmærksomhedspunkter i implementeringen. Der er anbefalinger til fokusområder og tiltag, der kan adressere udfordringerne, og for hver fase indgår en tjekliste med opmærksomhedspunkter.


Hent publikationen