Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Implementeringsguide – Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Implementeringsguide – Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Publikationen indeholder en guide til, hvordan kommunen kan implementere samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”

Guiden er en del af en materialesamling, som skal understøtte arbejdet med samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse.” Samarbejdsmodellen skal styrke det tværfaglige samarbejde om at fastholde anbragte og tidligere anbragte unge i uddannelse og beskæftigelse. for de unge.

Erfaringerne fra afprøvningsforløbet i Fredericia, Gentofte, Roskilde og Københavns kommuner viser, at den rette implementering af modellen er afgørende for at opnå positive resultater. I denne guide gennemgås fire centrale faser i en effektiv implementering: Politisk beslutning, Opstart, Pilottest af samarbejde og understøttelse af den løbende drift. .

Guiden kan bruges til at understøtte implementeringen i kommunen. Det anbefales at læse hele guiden igennem, inden man starter på implementeringen og laver en mere detaljeret fase- og aktivitetsplan, som passer til de lokale forhold.

”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” er en samarbejdsmodel, der går på tværs af forvaltninger og afdelinger i kommunen. Modellen kræver en fælles ledelsesmæssig opbakning og politisk beslutning om, at kommunen ønsker at gå denne vej.


Hent publikationen