Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Implementering af familierådslagning: Overvindelse af forvaltningsmæssige barrierer for familierådslagning i børn- og ungesager

Implementering af familierådslagning: Overvindelse af forvaltningsmæssige barrierer for familierådslagning i børn- og ungesager

Familierådslagning er en metode, hvor man kan knytte børn, unge, familier og netværk tættere til sagsarbejdet og til en løsning af sagen, når den kommunale myndighed vil hjælpe et barn.
Implementering af familierådslagning: Overvindelse af forvaltningsmæssige barrierer for familierådslagning i børn- og ungesager

Servicestyrelsen har, i samarbejde med en række kommuner, udviklet forskellige redskaber, som kommunerne kan anvende, når de skal implementere metoden. I en ny rapport formidles erfaringerne fra et udviklingsprojekt om familierådslagning, som blev gennemført i 2006-2007.


Hent publikationen