Forside > Udgivelser > Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning: Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Den 1. oktober 2008 trådte et nyt regelsæt i kraft vedrørende børn og unge under 18 år, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne og særligt behov for hjælp og støtte efter servicelovens § 32.

Håndbogen henvender sig til ledere, sagsbehandlere og andre fagpersoner. Den beskriver lovgivningen på området og giver eksempler på, hvordan processen med udredning og visitation kan tilrettelægges og udføres. Bogen giver desuden vejledning i dokumentation af hjemmetræningen.

Håndbogen kan bruges som inspiration og som opslagsværk - vi håber, at den vil være en hjælp ved implementeringen af det nye regelsæt.


Hent publikationen