Forside > Udgivelser > Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

Håndbogen er et opslagsværk om familieplejeanbringelser. Gennem eksempler og opmærksomhedspunkter gives konkrete bud på, hvordan man kan arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele af anbringelsesforløbet.

Håndbogen handler om anbringelse af børn og unge i familiepleje, dvs. i enten plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie. Bogens primære målgruppe er familieplejekonsulenter, familierådgivere samt teamledere og afdelingsledere på henholdsvis anbringelses- og familieplejeområdet. En sekundær målgruppe er plejefamilier.

Formålet med bogen er at give inspiration til det daglige arbejde med familieplejeanbringelser, hvor barnet/den unge og familien høres og inddrages, og hvor det tværfaglige samarbejde fungerer. Håndbogen fungerer gennem praksis- og handlingsorienterede eksempler og opmærksomhedspunkter som et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en anbringelse i enten plejefamilie eller netværksplejefamilie, fra det besluttes, at et barn skal anbringes, til plejefamilien vælges, barnet skifter plejefamilie, flytter hjem eller evt. tilbydes efterværn.

Der er også inspiration til at håndtere særlige udfordringer ved plejefamilieanbringelser, som fx sammenbrud i anbringelsen, inddragelse af barnet, matchning, kontrakt, aflønning og samarbejdet med den biologiske familie. Håndbogen er et opslagsværk, hvor hvert kapitel kan læses for sig.

I håndbogen præsenteres praksiserfaringer og forskningsbaseret viden, om hvordan man opnår den gode anbringelse i de forskellige former for familiepleje. Hvor det er relevant, henvises til gældende lovgivning på området. Lov om social service § 46 binder emnerne for håndbogen sammen ved at definere hvilke elementer, der skal være til stede i et anbragt barns liv, for at barnet har mulighed for en tryg opvækst, for personlig udvikling, sundhed og uddannelse, og for at det med tiden kan få et selvstændigt voksenliv.

Bogen bygger dels på eksisterende forskning, dels på interviews med fagpersonale i kommuner, tilsyn, interesseorganisationer m.v.


Hent publikationen