Forside > Udgivelser > Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunen om tilrettelæggelser af indsatser til børn og unge i målgruppen.
Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Den nationale koordinationsstruktur indbefatter at Socialstyrelsen løbende udarbejder vejledende faglige forløbsbeskrivelser. 

Målgruppen for forløbsbeskrivelsen er børn og unge fra 0-18 år, der har behov for en højt specialiseret indsats på grund af et tidligt konstateret høretab. Høretabet betegnes som tidligt, når det er medfødt eller opstået, inden barnets grundlæggende sproglige kompetencer er på plads. 

For at kunne realisere børnenes potentiale er det nødvendigt med en indsats- og tilbudsvifte, der er ajour med aktuel viden om den teknologiske udvikling og pædagogiske metoder. Insats- og tilbudsviften vil endvidere skulle afspejle, at der inden for målgruppen ses en stor variation i forudsætninger og resultater i forhold til kommunikativ progression.

Forløbsbeskrivelsen har til formål at beskrive de højt specialiserede indsatser til målgruppen, samt hvilken organisering og koordinering der bedst sikrer de rette tilbud samt et helhedsorienteret og sammenhængnde forløb for børn og unge med tidligt konstateret høretab. 


Hent publikationen

Forløbsbeskrivelsen for læsere der benytter sig af synshjælpemidler: