Forside > Udgivelser > Forløbsbeskrivelse. Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af indsatser til børn og unge i målgruppen. Forløbsbeskrivelsen er revideret i 2019.
Forløbsbeskrivelse. Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Børn og unge med tidligt konstateret høretab udgør en lille målgruppe. Den enkelte kommune møder derfor relativt sjældent børn i målgruppen og har derfor ikke nødvendigvis den fornødne viden om og erfaring med at tilrettelægge højt specialiserede indsatser til denne målgruppe.

Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne et solidt vidensgrundlag, hvorudfra børnenes forløb kan tilrettelægges.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelsen af indsatserne til børn i målgruppen og formidler aktuel viden om:

  • Hvilke udfordringer, der kendetegner målgruppen af børn og unge med tidligt konstateret høretab
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og inklusion for målgruppen
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats
  • Den effekt, som evidensbaserede studier har påvist om de forskellige centrale faglige indsatser.

Forløbsbeskrivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab.

Forløbsbeskrivelsen kan ydermere have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Første udgave af forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år blev udgivet april 2015. Denne anden og reviderede udgave er udgivet august 2019.


Hent publikationen