Forside > Udgivelser > Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til tilrettelæggelsen af indsatserne for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste viden om målgruppen og beskriver bl.a. centrale faglige indsatser, organisering af indsatserne og samarbejdet mellem aktørerne omkring barnet og den unge. Forløbsbeskrivelsen er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de møder børn og unge i målgruppen.

Målgruppen for forløbsbeskrivelsen er børn og unge fra 0-18 år, der har behov for en højt specialiseret indsats på grund af en medfødt eller senere erhvervet alvorlig synsnedsættelse.  Uanset hvornår en alvorlig synsnedsættelse konstateres, er barnet/den unge en del af målgruppen. 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse udgør en lille målgruppe, hvilket betyder, at den enkelte kommune relativt sjældent møder børn i målgruppen. Som følge deraf har den enkelte kommune ikke nødvendigvis den fornødne viden om og erfaring med at tilrettelægge højt specialiserede indsatser til målgruppen. Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne et styrket vidensgrundlag, hvorudfra der kan tilrettelægges et sammenhængende og virkningsfuldt forløb.

Effekt

Socialstyrelsen vurderer, at forløbsbeskrivelsen medfører en række positive gevinster, bl.a. at:

  • styrke målgruppens funktionsevne og muligheder for aktivitet og deltagelse
  • styrke udbredelsen og anvendelsen af virkningsfulde indsatser og metoder
  • optimere ressourceudnyttelse og effektiv opgaveløsning på tværs af sektorer, organisatoriske skel og fagligheder

Hent publikationen

Forløbsbeskrivelsen for læsere der benytter sig af synshjælpemidler: