Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Afsluttende evaluering af fire kommuners modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed. Evalueringsrapporten belyser, at indsatserne har haft positive resultater i forhold til at øge de unges trivsel.

Udgivelsen er en evaluering af modningsprojektet Modning af forebyggende indsatser til unge med psykisk sårbarhed, der forløb i perioden 2018 til 2020.

Modningsprojektet har til formål at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed, der indledningsvist blev udvalgt på baggrund af en ansøgningspulje. De forebyggende indsatser er:

 • RUM - Rummeligt Uddannelsesrettet Mødested (Brøndby Kommune)
 • Den relationelle vej til beskæftigelse (Hedensted Kommune)
 • Social Indsats (Favrskov Kommune)
 • Ungeprojektet Broen (Hvidovre Kommune)

Målgruppen er unge med psykisk sårbarhed fra 16-30 år, som ikke modtager behandling i det behandlingspsykiatriske system. Målgruppen kan være unge i mistrivsel, som føler sig ensomme eller har svært ved at være sammen med andre. Målgruppen omfatter unge, som har lavt selvværd, lav tilfredshed med livet, psykiske og psykosomatiske symptomer såsom angst og ængstelighed, depression, oplevet stress, ensomhed, selvskadende adfærd eller søvnproblemer.

Fælles for indsatserne er at modne forebyggende indsatser, der understøtter, at flere unge med psykisk sårbarhed:

 • Opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet
 • Indgår i meningsfulde sociale fællesskaber
 • Fastholde eller opnår tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse
 • Klarer sig med ingen eller begrænset kommunal støtte på længere sigt

Formålet med evalueringen er at undersøge, om indsatserne har potentiale til at gå videre i en afprøvningsfase i andre kommuner, jf. kriterier, der er baseret på Social- og Indenrigsministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser (SUSI). 

Evalueringen viser, at de 4 forskellige indsatser generelt kan betragtes som færdigudviklet og defineret, implementereret og har omkostninger der ikke er urealistisk dyre. 

Derudover viser evalueringen, at de indsatser der:

 • Tager udgangspunkt i den unges drømme, ønsker og håb 
 • Er tilgængelig
 • Er fleksible
 • Kan tilbyde fællesskaber/gruppeforløb med andre unge 
 • Viser positive resultater i forhold til øget trivsel og mestring af udfordringer i hverdagen. 

Evalueringen er udarbejdet af konsortiet Socialt Udviklingscenter SUS og Implement Consulting.


Hent publikationen