Forældrepålæg - en samling af cases

Dette hæfte indeholder fem illustrative cases om forældrepålæg. Casene er fiktive, men afspejler forskellige familietyper og problemstillinger i relation til forældreansvar. Materialet lægger via refleksionsspørgsmål op til dialog og diskussion af, hvordan et forældrepålæg kan benyttes som redskab i indsatsen for at hjælpe familier med styrkelse af forældreansvar.

Case-materialet henvender sig til kommunale sagsbehandlere og kan anvendes som inspiration i det daglige arbejde med familier. Case-materialet er blevet til på baggrund af journalgennemgang, interviews samt en workshop med sagsbehandlere, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Rambøll Management Consulting har i samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen udarbejdet materialet.


Hent publikationen