Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter.

Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter. Implementering af §109 stk. 4 i serviceloven de første 2 år. En procesevaluering

Servicestyrelsen har gennemført en evaluering af familierådgivningsordningen til kvinder med børn på krisecenter.
Familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter.

Forpligtigelsen til at tilbyde familierådgivning til kvinder med børn på krisecenter trådte i kraft i juli 2008 for beliggenhedskommuner for krisecentre og gælder fra august 2010 alle kommuner.

Rapporten giver et billede af, hvordan kommunerne har organiseret og implementeret familie¬rådgivningen i de første 2 år. Derudover indeholder rapporten en kvantitativ analyse af familieråd¬givningens ydelser og udstrækning, samt en kvantitativ og kvalitativ analyse af kvindernes vurdering af familierådgivningen. Endelig indeholder rapporten en vurdering af familierådgiv¬ningen fra et krisecenterperspektiv. Rapporten afsluttes med en perspektivering af familierådgivningsordningen efter ændringen af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fra 1. august 2010.


Hent publikationen