Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder

Hvordan styrkes det nødvendige samarbejde mellem kommuners myndighedsområder og § 110-boformer for borgere i hjemløshed? Faglige anbefalingerne kan bidrage til at styrke og udvikle samarbejdet og er målrettet fagpersoner, der arbejder med målgruppen af borgere i hjemløshed.
Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder

De faglige anbefalinger er udviklet i overensstemmelse med principper i Housing First, som er en tilgang, der understøtter en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed, som har behov for en bolig og social støtte.

Formålet med anbefalingerne er at styrke og udvikle på samarbejdet mellem § 110-boformer og de kommunale myndigheder, så bl.a. arbejdet med §141-handleplaner eller Én plan forbedres. Ved at følge anbefalingerne kan samarbejdet lettes, der kan skabes sammenhæng mellem indsatserne, og i sidste ende kan det bidrage til at reducere opholdstiderne på boformerne, ved at borgerne får den nødvendige støtte og kommer ud af hjemløshed.

Anbefalingerne er delt op i tre kapitler, der omhandler samarbejdet mellem § 110-boform og kommunale myndighedsområder gennem opholdets tre faser:

  1. Optagelse på boformen
  2. Under opholdet på boformen
  3. Udskrivning.

Afslutningsvis skitserer anbefalingerne lovgrundlaget for samarbejdet mellem § 110-boformer og de kommunale myndighedsområder i form af de mest relevante bestemmelser i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) og lov om social service (serviceloven).

De faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder er ét ud af tre sæt faglige anbefalinger, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, SBH (sammenslutningen af boformer for hjemløse) og § 110-boformer på tværs af landet. De to øvrige sæt omhandler faglige anbefalinger til § 110-boformernes arbejde med borgerens udredning og opholdsplan og faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats.

Du kan finde faglige anbefalinger til borgerens udredning og plan her:

Du kan finde de faglige anbefalinger til den social faglige praksis her:

Målgruppe for de faglige anbefalinger

Anbefalingerne er målrettet medarbejdere og ledere på § 110-boformer.

De faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder er udarbejdet i samarbejde med myndighedsledere og -medarbejdere fra Aarhus, Slagelse og Albertslund Kommune samt § 110-medarbejdere og- ledere fra § 110-boformerne Overmarksgården, Herberget Lærkehøj og Forsorgscenter Sydfyn.


Hent publikationen


Bestil trykt udgave af publikationen

Felter markeret med skal udfyldes