Forside > Udgivelser > Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer

Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer

Hvad er god praksis i arbejdet med borgerens udredning og opholdsplan? Faglige anbefalinger kan bidrage til at styrke og udvikle arbejdet på § 110-boformerne.

Arbejdet med udredning af borgerens støttebehov og udarbejdelse af en opholdsplan på § 110-boformerne varierer i metode, struktur og indhold. Arbejdet med udredning og opholdsplaner kan styrkes og udvikles på tværs af forskellige metoder med de faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformerne.

De faglige anbefalinger peger bevidst ikke på én udredningsmetode. Fokus er derimod på vigtigheden i at arbejde helhedsorienteret og struktureret med udredningen af borgerens støttebehov og den opholdsplan, der definerer samarbejdet mellem boform og borger under opholdet.

Anbefalingerne er udarbejdet som del af Socialstyrelsens udbredelse af Housing First-tilgangen på § 110-boformerne i Danmark. Værdigrundlaget bag anbefalingerne bygger på Housing First-tilgangen, der understøtter en recovery- og helhedsorienteret indsats til hjemløse borgere med psykiske lidelser, misbrug og øvrige sociale problemstillinger.

De faglige anbefalinger definerer § 110-boformernes målgruppe og kerneopgave. De beskriver, hvad der skal til for at lave en fagligt velfunderet og struktureret udredning og opholdsplan, og hvordan det kan bidrage til, at borgeren får en recoveryorienteret og sammenhængende indsats, ikke blot under, men også efter endt ophold på boformen.

Afslutningsvis er der en kort beskrivelse af de fire mest anvendte metoder til udredning på § 110-boformerne i Danmark. 

Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra bestyrelsen i Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH), Forsorgshjemmet Østervang, Forsorgshjemmet Lærkehøj, Novavi Pensionatet samt Socialstyrelsen.


Hent publikationen