Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

Evaluering af pulje til støtte af familier med børn med psykiske vanskeligheder. Afsluttende evaluering.

Evaluering af et forsøg med netværks- og samtalegrupper for forældre med børn med psykiske vanskeligheder i perioden 2011-2015.

Puljen, der ligger til grund for det evaluerede forsøg, blev til på baggrund af, at der fra 2004 til 2010 sås en stigning på 131 pct. i antallet af henvisninger til en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Puljen bygger desuden videre på læring fra den foregående psykiatriaftale, hvor en tidlig og målrettet indsats over for psykisk sårbare børn og unge viste gode resultater. Puljen indgik i Psykiatriaftalen 2011-2014.

Puljens formål var at tilbyde samtale- og netværksgrupper samt yde støtte og rådgivning til forældre, hvis børn havde psykiske vanskeligheder. Formålet var også via forsøgspuljens aktiviteter at bidrage til et fald i børn og unges behov for psykiatrisk behandling, et fald i antal psykiatriske indlæggelser samt et fald i antal anbringelser uden for hjemmet. Puljens syv forsøgsprojekter blev udført af kommuner og NGO’er samt en enkelt regional institution. Indsatsen blev tilbudt til i alt 635 familier, og der indgår 190 familier i evalueringen.

Evalueringen viser, at forældrene oplevede at blive styrkede i deres forældrerolle, at der skete en fremgang i deres barns adfærdsudvikling, og at børnenes udvikling blev fastholdt på mellemlang sigt. Evalueringen viser også, at flere børn og unge, hvis forældre havde modtaget indsatsen, kom i kontakt med den regionale psykiatri og fik stillet en diagnose sammenholdt med børn og unge i kontrolgruppen. Børnene havde også flere sengedage i psykiatrien. Datasættet muliggjorde ikke en analyse af, om indsatsen nedbragte antallet af anbringelser. 

Forsøgsprojekterne blev gennemført i perioden fra 2011 til primo 2015. Evalueringsrapporten er offentliggjort januar 2017.


Hent publikationen