Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 2

Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 2. Karakteristisk af anbringelser af børn og unge i kommunale og specialiserede familier

Delrapporten beskriver erfaringer og praksis i 11 kommuner med kommunale og specialiserede plejefamilier med særlige opgaver.
Evaluering af kommunernes anvendelse af plejefamilier med særlige opgaver. Delrapport 2

Kommunerne i undersøgelsen er blevet bedt om at beskrive de børn, der på interviewtidspunktet var anbragt i en særlig plejefamilie med henblik på at give en karakteristik af de anbragte børn, deres forældre samt af de plejeforældre, de er anbragt hos. Rapporten er baseret på telefoninterview med plejefamiliekonsulenter i de 11 udvalgte kommuner.


Hent publikationen