Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

Denne evaluering har fokus på at dokumentere forsøgsprojekternes resultater og erfaringer med at få udsatte børn og unge ind i det organiserede fritidsliv.
Evaluering af forsøg med fritidspas

Undersøgelser viser, at socialt udsatte børn og unge ikke deltager på lige fod med andre børn og unge i organiserede fritidsaktiviteter. Derfor afsatte Folketinget i 2006-2009 17,5 mio. til af afprøve og dokumentere effekten af initiativer, der har til formål at øge børn og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. På baggrund heraf blev der etableret en ansøgningspulje med titlen "Forsøg med fritidspas", som blev udbudt til landets kommuner i 2007-2008. 

Læs hele rapporten ved at hente PDFen nederst på siden.

Samhørende med:
Bilag 1 - Delrapporter - Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og ungeHent publikationen