En hel familie

Inspirationsmaterialet EN HEL FAMILIE er målrettet danske kommuner og præsenterer seks tidlige og forebyggende indsatser til familier med børn med tegn på funktionsnedsættelse.
En hel familie

Et barn med funktionsnedsættelse – og en hel familie, der skal trives og fungere. At have et barn med en funktionsnedsættelse påvirker hele familien. Og omvendt påvirkes barnet af familiens trivsel og måde at håndtere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser.

Nogle indsatser er målrettet familier med børn med en varig funktionsnedsættelse. Andre indsatser har fokus på tidlig opsporing og støtte til familier med børn, der viser tegn på et ikke-alderssvarende udviklingsniveau. Derfor er materialet målrettet både kommunernes almenområde for børn og unge og specialområdet for børn og unge med handicap.


Hent publikationen

Pjecen er blot en lille del af inspirationsmaterialet. Du kan læse mere om En hel familie og indsatserne via nedenstående link:

www.socialstyrelsen.dk/enhelfamilie