Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Eksempel 1 på elementer og indhold i ledelsesinformation

Eksempel 1 på elementer og indhold i ledelsesinformation

Eksemplet er en del af Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Anvend eksemplet i kommunens arbejde med indholdet af ledelsesinformation.
Eksempel 1 på elementer og indhold i ledelsesinformation

Der er mange måder, hvorpå ledelsesinformation kan se ud –i forhold til både indholdet, hyppigheden, formen og detaljeringsniveauet.

Eksemplet er ét ud af ialt seks eksempler på indhold i ledelsesinformation. Eksemplerne afspejler ikke nødvendigvis alle anbefalinger til god ledelsesinformation, men er udvalgt til at illustrere en vis variation. Variationen gælder fx både hyppighed, modtagergruppe og valg vedrø-rende formidlingsform, det vil sige layout, grafik mv. Den enkelte kommune kan med fordel finde andre eksempler til inspiration i arbejdet med videreudviklingen af egen ledelsesinformation.

Find de øvrige eksempler under Tema 3 - indhold i ledelsesinformation

Find alle de temaer og redskaber, der er relevante for dig, i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring på området for udsatte børn og unge.


Hent publikationen