Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebog for national udvikling af sociale indsatser (Drejebogen)

Drejebogen er et redskab i Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.
Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebogen er et redskab i Social- og Ældreministeriets Strategi for udvikling af sociale indsatser. Den henvender sig til alle aktører, der arbejder med udvikling af sociale metoder og indsatser i konkrete projekter på Social- og Indenrigsministeriets område.

Formålet med drejebogen er at støtte implementeringen af strategien i alle metodeudviklingsprojekter på ministerområdet. Det gør den ved at beskrive, hvordan strategiens mål indfries i det konkrete projektarbejde.

Formålet med drejebogen er at sikre fælles mål og retning for de aktører, der på forskellig vis er involveret i udviklingsarbejdet. Drejebogen skal også sikre en fælles sprogbrug i arbejdet og dermed gøre det lettere at samarbejde og at koordinere de konkrete opgaver med at udvikle sociale metoder og indsatser.


Hent publikationen