Forside > Udgivelser > Domfældte og sigtede med udviklingshæmning i boformer

Domfældte og sigtede med udviklingshæmning i boformer

Information til pårørende og bistandsværger om indgrebsmuligheder.

Folderen er stilet til pårørende og tilsynsværger og handler om de indgrebsmuligheder, der kan bruges over for personer med udviklingshæmning og lignende, som er sigtet eller dømt for kriminalitet, og som derfor er anbragt på en boform for voksne. Folderen giver bl.a. inspiration til, hvordan man kan samarbejde med både den anbragte og med personalet i boformen, når personalet har grebet ind for at hindre ny kriminalitet. Der er også fokus på, hvordan man som pårørende og tilsynsværge kan medvirke til, at det ikke bliver nødvendigt at bruge indgreb.


Hent publikationen

Der findes desuden to andre publikationer:

Når du er sigtet eller har en dom. Til personer med nedsat funktionsevne
Her kan man læse om, hvad man kan gøre, hvis man mener, at personalet ikke har haft ret til at bruge et indgreb
og

HÅNDBOG: Indgreb som del af den kriminalpræventive sociale indsats – til professionelle på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende