Forside > Udgivelser > Dialog om tidlig indsats

Dialog om tidlig indsats

Denne pjece beskriver følgende bestemmelser i serviceloven omhandlende tidlig indsats: Mulighed for at udveksle oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde (§ 49 a) Fagpersoners skærpede underretningspligt og tilbagemelding til fagpersoner, der har underrettet (§ 153 og § 155 b).
Dialog om tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats er meget centralt. Det er nemlig helt afgørende, at vi bliver i stand til at sikre en tidlig indsats, så børn kan få hjælp, inden problemerne vokser sig store, og det for alvor går galt. Den tidlige indsats er imidlertid afhængig af, at de forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe de særligt sårbare børn. Derfor har regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier igangsat en række initiativer, som skal understøtte det vigtige samarbejde.

Initiativerne er en del af Barnets Reform.


Hent publikationen