Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Det nordiske projekt - Erfaringer fra mennesker med døvblindhed

Det nordiske projekt - Erfaringer fra mennesker med døvblindhed

Det Nordiske Projekt sætter fokus på personer med erhvervet døvblindheds egne erfaringer med et progredierende handicap.
Det nordiske projekt - Erfaringer fra mennesker med døvblindhed

Dette hæfte er blevet til på baggrund af et femårigt nordisk projekt, som havde til formål:

  • At foretage en systematisk akkumulering af døvblindblevnes egne erfaringer over en femårig periode, hvor deres funktionsnedsættelse kan forventes at progrediere.
  • At få indsigt i de konsekvenser et progredierende høre- og synshandicap kan have for den døvblindblevnes mulighed for at have og skabe relationer og i forlængelse heraf være delagtig i samfundet.
  • At skabe ny viden, som yderligere kan kvalificere de medarbejdere, som skal rådgive døvblindblevne, pårørende og omsorgspersonale.

Det Nordiske projekt resulterede i seks faghæfter, der omfavner forskellige temaer og aspekter ved livet med erhvervet døvblindhed.


Hent publikationen

Hæftet er en del af i alt seks faghæfter: