Forside > Udgivelser > Hjælpespørgsmål til de aldersopdelte fokusområder

De aldersopdelte fokusområder i ICS

Socialstyrelsen har udarbejdet en liste over hjælpespørgsmål til en helhedsorienteret afdækning af barnets udviklingsmæssige behov efter ICS.

Socialstyrelsen har udarbejdet en liste over hjælpespørgsmål til afdækning af barnets udviklingsmæssige behov (venstre side af ICS-trekanten), forældrekompetencer (højre side af ICS-trekanten) og omgivelser (bunden af ICS-trekanten).

Derudover indeholder publikationen hjælpespørgsmål, som bidrager til en objektiv beskrivelse af forældrekompetencer og barnets og familiens omgivelser.

Spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af rapporten "De aldersopdelte fokusområder - kvalificering af den socialfaglige metode", udført af SFI - Det Nationale Center for Velfærdsforskning.

Hjælpespørgsmålene er opdelt efter barnets aldersområder, der tager udgangspunkt i barnets institutionsliv i Danmark.

Hjælpespørgsmålene er tænkt som inspiration og skal ikke læses som en spørgeguide eller tjekliste. Formålet med hjælpespørgsmålene er at spore sagsbehandlerne ind på, hvilke temaer relateret til barnet, som det kan være vigtigt at tage op i undersøgelsen under de forskellige områder.


Hent publikationen