Forside > Udgivelser > De aldersopdelte fokusområder i ICS - kvalificering af den socialfaglige metode

De aldersopdelte fokusområder i ICS

SFI har revideret ICS-redskabet de aldersopdelte fokusområder med henblik på at kvalificere den socialfaglige metode efter den nyeste viden.

Formålet med dette projekt er at opdatere og revidere ICS-hjælperedskabet, de aldersopdelte fokusområder, så de kan vedblive at fungere som et effektivt og ajourført hjælperedskab i den socialfaglige praksis.

Opdateringen er baseret på en systematisk vidensindsamling om den nyeste viden inden for området udsatte børn og unge.

Vidensopsamlingen tager afsæt i studier, der anvender stærke forsøgsdesign, dvs. forskningsoversigter, metastudier, forløbsundersøgelser, der løber minimum 3 år, samt register- og survey-studier med minimum 1.000 respondenter.

På baggrund af den systematiske vidensindsamling er der både blevet tilføjet, justeret og slettet fokuspunkter i de aldersopdelte fokusområder. Derudover er fokusområder og fokuspunkter blevet omstruktureret, gennemskrevet og tilpasset den danske kontekst, så hjælperedskabet bliver lettere at overskue og anvende.


Hent publikationen