Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Danner - en bedre social arv

Danner - en bedre social arv

I satspuljeaftalen i 2007 blev der afsat midler til at styrke indsatsen rettet mod kvinder og børn i familier med vold.
Danner - en bedre social arv

Satspuljeinitiativets samlede formål er at medvirke til at sikre og kvalificere indsatsen over for kvinder og børn i voldsramte familier både i opsporing og behandling og i udslusningen og efterværnet fra krisecentre. Der er som led i udmøntningen af puljen gennemført en evaluering af de tre delprojekter.

Nærværende rapport er den afsluttende rapport på evaluering af delprojekt 3.


Hent publikationen