Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Forløbsbeskrivelse: Verbal dyspraksi

Verbal dyspraksi. Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi

Udgivelsen er en forløbsbeskrivelse, der giver anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.
Forløbsbeskrivelse: Verbal dyspraksi

Socialstyrelsen har udarbejdet en forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi. Verbal dyspraksi er en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Børn med verbal dyspraksi har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn, der gør, at det kan være svært at forstå, hvad de siger. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb, der er tilpasset det enkelte barn, og hvor det samtidig sikres, at indsatsen er rettidig og virkningsfuld. Samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring er helt centralt i det gode forløb. Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste viden om målgruppen, centrale fagpersoner og indsatser til barnet med verbal dyspraksi.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i oktober 2017.

2. udgave af forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2020 med rettelse af de økonomiske beregninger i scenarieanalyserne


Hent publikationen