Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Børn i familier med vold - behandlingsmodeller

Børn i familier med vold - behandlingsmodeller

Vold mod børn er hverken acceptabelt eller lovligt. Alligevel lever tusindvis af børn i en utryg hverdag med vold og trusler. Det stiller krav til de professionelle behandlere og andre fagfolk i landets kommuner, der kommer i kontakt med disse børn og familier. Fem kommuner har over en 3-årig periode arbejdet systematisk med at udvikle, afprøve og beskrive modeller for behandling af børn, der er eller har været udsat for vold i hjemmet.
Børn i familier med vold - behandlingsmodeller

Denne bog beskriver de behandlingsmodeller, som er resultatet af de fem kommuners arbejde. Bogen er tænkt som inspiration til fagfolk, der har med voldsramte børn at gøre, til ledere, som er behandlingsansvarlige, og som inspiration til andre former for omsorgssvigt.

Bogen kan med fordel læses i sammenhæng med bogen Børn i familier med vold - teorierne bag behandlingsmodellerne udgivet af Servicestyrelsen i samme serie.

 


Hent publikationen