Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Borgere med svære spiseforstyrrelser - behandling af afrapporteringer på central udmelding

Borgere med svære spiseforstyrrelser - behandling af afrapporteringer på central udmelding

Rapporten præsenterer Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen har på den baggrund vurderet, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og den fornødne koordination på tværs af kommunerne på området.

Socialstyrelsen udsendte i november 2015 en landsdækkende central udmelding til kommunerne for at kunne vurdere udbuddet af højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne har via de fem respektive rammeaftalesamarbejder afrapporteret i efteråret 2016 til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har på baggrund af afrapporteringerne vurderet, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen. Kommunerne har oplyst, at de har anvendt 16 højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser i 2014 og 2015. Ifølge kommunernes afrapporteringer var der henholdsvis 576 og 663 borgere i målgruppen i 2014 og 2015.

Socialstyrelsen har ligeledes vurderet, at der sker den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne for at sikre indsatsen til målgruppen.

Socialstyrelsens opgave har på baggrund af de kommunale afrapporteringer været at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, og om der er den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation til de højt specialiserede tilbud.


Hent publikationen