Forside > Udgivelser > Bilag 1 - Evaluering af forsøg med fritidspas

Bilag 1 - Delrapporter - Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge

I dette bilag præsenteres delrapporter for de ti forsøgsprojekter, der har indgået i Forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge.
Bilag 1 - Evaluering af forsøg med fritidspas

Undersøgelser viser, at socialt udsatte børn og unge ikke deltager på lige fod med andre børn og unge i organiserede fritidsaktiviteter. Derfor afsatte Folketinget i 2006-2009 17,5 mio. til af afprøve og dokumentere effekten af initiativer, der har til formål at øge børn og unges deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. På baggrund heraf blev der etableret en ansøgningspulje med titlen "Forsøg med fritidspas", som blev udbudt til landets kommuner i 2007-2008. 


Hent publikationen