Forside > Udgivelser > Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Kortlægning.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Kortlægning.

Rapporten giver et overblik over de tilbud til børn og unge, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug. Rapporten viser bl.a. udbredelsen af henholdsvis kommunale og private tilbud og de forskellige typer af indsatser.

Udgivelsen der giver et geografisk overblik over de eksisterende behandlingstilbud i Danmark til børn og unge fra familier, der er præget af et misbrug af stoffer, alkohol eller begge dele. Som en del af dette overblik kan man se udbredelsen af henholdsvis kommunale og private tilbud.

Kortlægningen viser, hvor mange, der arbejder på de enkelte tilbud og de faglige kompetencer, som indgår i medarbejdergruppen. Der er også en beskrivelse af tilbuddenes rekrutteringsstrategier og samarbejdspartnere.

Derudover beskrives typen af tilbud, herunder indsatsernes formål, målsætninger, metoder og tilgange samt den typiske dosis, intensitet og varighed, som indsatserne leveres med.

Udgivelsen giver et overblik over de tværgående kerneelementer og virksomme mekanismer, som tilbuddene har identificeret som centrale for, at indsatserne skaber en forandring for målgruppen af børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholproblemer.

Rapporten er dels baseret på en surveyundersøgelse blandt landets 98 kommuner, dels på interviews med relevante leverandører.

Rapporten er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen.


Hent publikationen