Forside > Udgivelser > Barnets velfærd i centrum - ICS Håndbog

Barnets velfærd i centrum - ICS Håndbog

ICS Håndbogen er en vejledning og praktisk indføring i ICS for sagsbehandlere, som arbejder med udsatte børn og unge.

"Barnets velfærd i centrum" er håndbog om sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s System (ICS). Håndbogen henvender sig især til kommuner, der arbejder med metoden.

Bemærk! Den nye version af håndbogen, som træder i kraft 1. januar 2019, kan ses her: 

Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet

ICS er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge. Metoden bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang.

Kernen i ICS-metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver formet i samspillet mellem tre hovedområder:

  • Barnets/den unges udviklingsmæssige behov 
  • Forældrekompetencer 
  • Familieforhold – familie og omgivelser

Håndbogen indgår i ICS-kurserne, som varetages af projektkonsortiet. Det består af VIA University College, Professionshøjskolen Metropol, University College Lillebælt og University College Syddanmark.


Hent publikationen