Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

Hvordan kan man understøtte, at mennesker, der bor på socialpsykiatriske botilbud, kan leve et godt liv med udgangspunkt i deres egne ønsker, håb og drømme? De syv anbefalinger i denne udgivelse sætter fokus på, hvordan botilbuddet kan arbejde recovery-orienteret både i det daglige arbejde i hverdagen og på strategisk niveau.

Forsideikon Anbefalinger til god kvalitet på botilbud

Udgivelsen Anbefalinger til god kvalitet på botilbud – Indsatskatalog om recovery-orienteret praksis på botilbud i socialpsykiatrien bygger på den aktuelt bedste viden fra praksis og forskning.

Indsatskataloget giver konkrete og praksisnære anbefalinger til, hvordan man kan arbejde recovery-orienteret på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder og tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte borgers egne ønsker, håb og drømme.

Anbefalingerne henvender sig primært til ledere og medarbejdere på botilbud, men kan også anvendes strategisk i udvikling af botilbuddet og botilbudsområdet.

Der er syv anbefalinger fordelt på fire temaer: ’Den recovery-orienterede tilgang i praksis’, ’Et godt sted at bo’, ’Trivsel og sundhed’ og ’Koordinering og sammenhæng’.

Anbefalingerne for god kvalitet på botilbud er: 

  •     Se borgeren som ekspert i eget liv og tag udgangspunkt i borgerens egne perspektiver
  •     Arbejd med mål og opfølgning med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
  •     Samarbejd med borgeren om at skabe et trygt og hjemligt miljø på botilbuddet
  •     Respektér borgerens private hjem, og skab fleksible fællesområder
  •     Støt borgeren i at deltage i fælleskaber og aktiviteter, som giver borgeren større trivsel
  •     Hav fokus på borgerens sundhed
  •     Koordinér og skab sammenhæng i borgerens indsats sammen med borgeren

Under hvert tema præsenteres både eksempler fra praksis til inspiration og redskaber til selvevaluering, som borgere, medarbejdere og ledere kan bruge til at undersøge, i hvor høj grad der arbejdes med anbefalingerne.

Udgivelsen kan enten læses og anvendes i sin helhed, eller man kan vælge at arbejde med temaerne enkeltvis.

Anbefalingerne er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Socialt Udviklingscenter SUS, VIVE og Københavns Professionshøjskole med vigtige input fra blandt andet en række brugerorganisationer, faglige organisationer og repræsentanter for botilbud.


Hent publikationen