Gå til indhold
Forside > Udgivelser > Analyserapport Herning Kommune

Analyserapport Herning Kommune

Analyserapporten beskriver styrker og udviklingspunkter ved Herning Kommunes arbejde med socialt udsatte børn og unge, sådan som praksis tog sig ud inden omlægningen til en tidligere forebyggende indsats. Analysen danner udgangspunkt for den videre udvikling af området i kommunen og er lavet som led i Socialstyrelsens partnerskabsprojekt.

Analyserapporten identificerer styrker og udviklingspunkter i Herning Kommunes praksis i forhold til en tidlig forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge, Rapporten har karakter af en indledende kortlægning og danner fundament for kommunens planlægning og tilrettelæggelse af det videre udviklingsarbejde i retning af tidligere forebyggelse.

Analysen er foretaget som del af Socialstyrelsens partnerskabsprojekt, hvor Herning Kommune som én af tre partnerskabskommuner arbejder med at omlægge den lokale indsats for børn og unge i en socialt udsat position. Rapporten er lavet ved projektstart.

Analysen er struktureret i tre dele: 1) den kommunale rammesætning for indsatsen, 2) sagsbehandlingen og 3) den kommunale tilbudsvifte.

Der er anvendt forskellige datakilder til at afdække den kommunale praksis:

Der er foretaget fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere fra myndighedsområdet og almenområdet. Der er også lavet fokusgruppeinterview med leverandører af både forebyggende og anbringende foranstaltninger. Og endelig er kommunens nedskrevne poltikker og strategier på området blevet analyseret.

Projektet løber fra 2015 til ultimo 2017.

Analyserapporten fra Hvidovre Kommune

Analyserapporten fra Haderslev Kommune


Hent publikationen