Forside > Udgivelser > Akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

Akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

Tilbud om akut social hjælp til mennesker med sindslidelse giver bedre livskvalitet. Det viser en evaluering af forsøg med akuttilbud til mennesker med sindslidelser. Akuttilbud er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder uden for normal åbningstid. Fem ud af otte kommuner fortsætter deres tilbud efter projektets afslutning.
Akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser

Borgere med psykiske vanskeligheder får øget deres livskvalitet af at få tilbudt akut social hjælp. Det viser en evaluering af forsøg med akuttilbud. Akuttilbud er lettilgængelige tilbud om støtte, rådgivning og omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder uden for normal åbningstid. Tilbuddene består i anonym rådgivning på telefon, personlig rådgivning og tilbud om overnatning.

Desuden viser evalueringen, at der er bred enighed blandt de projektansvarlige, og flere centrale samarbejdspartnere, om, at akuttilbud er økonomisk rentabelt og at tilbuddene er med til at hæve kvaliteten i den samlede ydelsesvifte i socialpsykiatrien. Fem ud af de otte deltagende kommuner fortsætter deres tilbud efter projektperiodens udløb. Tilbuddene er placeret i regi af socialpsykiatrien, men fungerer i samspil med den regionale psykiatri.

I forbindelse med evaluering af forsøg med socialfaglige akuttilbud til mennesker med sindslidelse har NIRAS i samarbejde med Socialstyrelsen og syv kommuner udarbejdet en guide til brug ved opstart af et akuttilbud. Guiden er baseret på erfaringer fra en forsøgsperiode. Guiden, ”Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatriske akuttilbud”, vil give et indblik i de mest centrale erfaringer på tværs af de syv kommuner i forbindelse med hhv. planlægnings-, opstarts- og driftsfasen. Denne guide er baseret på evalueringen af forsøget med akuttilbud til mennesker med sindslidelser.

Evalueringsrapporten samt kommuneguiden kan downloades nedenfor.


Hent publikationen

Link til kommuneguide