Forside > Udgivelser > Afrapportering af begrebsprojekt

ICS - Afrapportering af begrebsprojekt

Afrapporteringen identificerer og definerer begreber inden for venstre side af ICS-trekanten.

En arbejdsgruppe har haft til opgave at identificere og definere begreber inden for venstre side af ICS-trekanten.

Det drejer sig om præcisering og definition af begreber, der relaterer sig til afdækning af individuelle behovsforhold, også kendt som den venstre side af ICS-trekanten ’Barnets udviklingsmæssige behov’.

I nærværende afrapportering præsenteres det endelige resultat efter begrebssekretariatets behandling af indkomne høringssvar og godkendelse hos en ICS-koordinationsgruppe under Socialministeriet.

Med afrapporteringen er begreberne endelig godkendt.


Hent publikationen