Forside > Udgivelser > Adoption uden samtykke - til sagsbehandlere

Adoption uden samtykke - et vejlednings- og inspirationsmateriale til sagsbehandlere

Håndbogen om adoption uden samtykke skaber et overblik over gældende lovgivning på området og kan understøtte sagsbehandleres arbejde.

Formålet med denne håndbog er at understøtte sagsbehandlere i anvendelsen af adoption uden samtykke i sager, hvor det er relevant. Derved kan børn, hvis biologiske forældre er varigt uden forældreevne, få bedre mulighed for en barndom og opvækst i et trygt miljø med stabile familierelationer. 

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt, som vedrører flere lovområder og involverer mange aktører. Der er ganske få sager om adoption uden samtykke, og sagsbehandlere på området har derfor relativt begrænset praksiserfaring og står over for mange dilemmaer og spørgsmål, der ikke nødvendigvis har rigtige eller forkerte svar.

Denne håndbog er derfor tænkt som inspiration til og
vejledning i at håndtere sager, hvor adoption uden samtykke kan være relevant. Dels ved at skabe overblik over den gældende lovgivning, dels ved at illustrere konstruerede sagsforløb baseret på 19 afgjorte sager. Håndbogen er udarbejdet i forbindelse med lempelser af reglerne på området i henholdsvis 2009 og 2015.

Målgruppen for håndbogen er primært kommunale sagsbehandlere og ledere, som er involveret i sager om adoption uden samtykke. Herudover kan den være relevant for medlemmer af kommunernes børn og unge-udvalg, som behandler indstillinger om adoption uden samtykke. Endelig kan psykologer, advokater, psykiatere og misbrugskonsulenter, som arbejder på området, også drage nytte
af håndbogen.


Hent publikationen