Forside > Udgivelser > 10 gode råd - udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd - udsatte børn og unges fritidsliv

Med idékataloget 10 gode råd vil Servicestyrelsen gerne inspirere til udvikling af ny praksis og metoder i arbejdet med udsatte børn og unges fritidsliv.
10 gode råd - udsatte børn og unges fritidsliv

Et aktivt fritidsliv giver udsatte børn og unge mulighed for at mødes på lige fod med andre børn og unge.
Deltagelse i en fritidsaktivitet kan også give adgang til at møde rollemodeller og få et netværk af voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis det er svært at få hjælp i hjemmet.
Forskning viser imidlertid, at udsatte børn og unge er mindre aktive i organiserede fritidsaktiviteter, end børn generelt er i Danmark.
Kommunen kan – i samarbejde med det frivillige foreningsliv – være med til at sikre rammerne for, at udsatte børn og unge får et bedre og mere aktivt fritidsliv.

Rådene er uddraget af de erfaringer og den viden, satspuljeprojektet ‘Forsøg med fritidspas’ og forskningsprojektet ‘Udsatte børns fritidsliv’ har givet. Begge projekter blev gennemført i årene 2006-2009 med støtte fra Socialministeriet.

 Hent publikationen